Вести Македонија Став Ударни вести

Измените на Законот за облигациони односи ги пoткопува темелите на правната држава

Сподели:

 

Предложените измени и дополнување на Законот за облигациони односи, мора да претрпат измени, бидејќи ќе имаат несогледливо штетни последици за нормалното функционирање на Јавните комунални претпријатија. 

Затоа АДКОМ-Здружение на даватели на комунални услуги  на РСМ испрати допис до претседателот на Собранието, Талат Џафери во кој укажува дека една правна држава која го негува начелото на владеење на правото не смее да дозволи  донесување на било каков правен акт кој има ретроактивно дејствие, освен ако не е со Уставот поинаку утврдено.

Со донесувањето на овој предлог ќе има правна несигурност  на функционирањето на правниот систем а со тоа сериозно се поткопуваат темелите правната држава.

Ваквите измени ќе значат прекршување на начелото на еднаквост на граѓаните пред законот, едни ќе бидат повластени наспроти други кои веќе го платиле долгот согласно прописите кои важеле во мометот.

АДКОМ е апсолутно против предложените измени на Законот за облигациони односи и ги подржува ставовите и аргументацијата  против овие измени кои ги даваат и останатите доверители и истакнува дека ако предлог Законот има ретроактивно дејствие, во тој случај голем дел од предметите на јавните претпријатија ќе останат не наплатени и не извршени имајќи  во предвид дека до  сега Законот предвидува застареност по правосилноста на одлуките од 10 години.

Јавните комунални претпријатија со вакви измени во Законот ќе се стават во подредена положба за сметка на должниците, а тоа се нивните корисници кои и така ги сервисираат со услуги по цени кои се нерантабилни. Иритира причината која ја наведуваат предлагачите на измените на законот дека доверителите намерно и со цел чекаат 9 години и 11 месеци да ја започнат постапката за извршување за да се  акумулира поголема камата. Ова е апсолутно неточно. Образложенијата кои предлагачите ги дале се неточни и неаргументирани и воопшто не можат да се прифатат како такви за причина за ваква измена на законот за облигациони односи.

Доведувањето во  негативната финасиска состојба на јавните претријатија  ќе резултира со покачување на цената на услугите а тоа сето пак ќе удри по џебот на граѓаните.

Апелираме до предлагачите на Законот и до сите  пратеници да размислат и да не носат вакви измени кои се косат со начелата на правна држава и ќе влијаат негативно на материјалнатга сигурност на давателите на јавни комунални услуги и на квалитетот на услугите.

Сподели: