Алтернатива Настани

МОБ: “СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕР” – Џоакино Росини

МОБ, СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕР – Џоакино Росини, 9. ноември

Диригент: Иван Еминовиќ
Режисер: Урсула Хорнер (Австрија)
Асс. режисер:Љупка Јакимовска
Сценограф: Марија Ветеровска
Костимограф: Марија Пупучевска
Концерт мајстор: Јане Бакевски
Асс. диригент: Катерина Стојковска
Хор мајстор: Ѓурѓица Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Корепетитори: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов

НАСТАПУВААТ:
Фигаро: Марјан Јованоски
Розина: Билјана Јосифов
Гроф Алмавива: Благој Нацоски
Дон Базилио: Владимир Саздовски
Дон Бартоло: Невен Силјановски
Берта: Николина Јаневска
Фиорело: Кристијан Антовски
Амброзио: Саша Смилевски
Камениот човек: Борко Биџовски

Инспициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Суфлери: Светлана Георгиева, Павлина Здравкова, Невена Георгиева

СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕР
Опера во два чина од Џоакино Росини

I ЧИН
Улица во Севиља. Грофот Алмавива ѝ пее серенада на Розина, штитеничка на лекарот Бартоло. Доаѓа берберот Фигаро, весело и самоуверено момче. Тој за пари и пофални зборови ќе му помогне на грофот да дојде до својата сакана. Бартоло, строго и љубоморно ја чува Розина, затоа што и тој самиот сака да се венча со неа. Таа пак го сака Линдоро, кој е всушност грофот Алмавива. Бартоло и Базилио решаваат да го обвинат грофот пред Розина. Фигаро се обидува да ја придобие Розина за грофот Алмавива, но со веселост забележува дека тука не е потребен никаков труд, зашто Розина во ликот на Линдоро и без тоа веќе го сака грофот. Розина му дава писменце на Фигаро за грофот и берберот весело си заминува. Одеднаш во куќата се втурнува еден војник, привидно пијан. Тоа е грофот кој ѝ се открива на Розина. Алмавива, поради вревата што се дигна во куќата со неговото доаѓање, мора да биде уапсен, но тој му шепнува нешто на заповедникот и за апсење нема повеќе ни збор. Бартоло се вчудовидува.

II ЧИН
Алмавива, преоблечен како учител по музика на Розина ѝ дава час по пеење. Фигаро го бричи Бартоло, а Алмавива и Розина се договараат да избегаат кришум. Фигаро се појавува и е премногу љубопитен што предизвикува сомневање кај Бартоло. Доаѓа Базилио и треба да го повика нотариусот, но грофот го поткупува и на крајот се се завршува со венчавање на грофот и Розина, кои добиваат благослов и од Бартоло.

Сподели: