Вести Македонија Ударни вести

Исплатени 1.5 милијарди денари надоместок на невработените лица

  Во 2021 година исплатени се 45,34% од вкупните расходи на Агенцијата за остварување на правата од паричен надоместок на вкупно 26.158 невработени лица Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на тема „Остварување на права од паричен  надоместок“  кај Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и извршените исплати во 2021 година. Со извршената ревизија, […]

Вести Македонија Ударни вести

ДЗР: Арачиново не води регистар на недвижен имот, не наплаќа данок на имот и комунални такси

    Општина Арачиново не води регистар на недвижен имот, не издава решенија за задолжување за данок на имот на физички и правни лица, не остварува приходи по основ на комунална такса на фирма, комунална такса за користење музика во јавните локали, комунална такса за истакнување реклами, објави и огласи на јавни места и приходи […]

Вести Македонија Став Ударни вести

ДЗР: Недостиг на процедури и човечки ресурси за управување со информацискиот систем во Агенцијата за администрација

  Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација нема оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи во одделението за ИТ и поддршка и недостасуваат дел од процедурите за спроведување на промени во Базата на прашања и „контрола на четири очи“, констатирал Државниот завод за ревизија, по извршената […]