Алтернатива Настани

ООУ “Гоце Делчев” од Илинден дел од првата Вело турнеја

  ООУ “Гоце Делчев” од општина Илинден е дел од првата Вело турнеја на пролетната Вело офанзива “Пролет 2023”, во рамки на програмата Вело училишта, организирана од страна на Здружението на граѓани Еко Логик, кое има за цел да го промовира велосипедизмот како безбеден, здрав и алтернативен начин на превоз на учениците. Во рамките на […]

Алтернатива Настани

Еко Логик: Натпревар за енергетска ефикаснот и обновливи извори на енергија

  Со искористување на обновливите извори на енергија (сончева енергија, хидроенергија, ветерна енергија и биомаса) за производство на електрична енергија се добива еколошки чиста енергија, а со тоа и почиста животна средина. Неспорно е дека е потребно развивање на свеста за нивна примена од најрана возраст, како и разбирање на потребата дека на долгорочен рок, […]