Вести Македонија Ударни вести

Владина иницијатива за прогласување на Охридското Езеро за заштитено подрачје во категорија III

  На вчерашната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од прогласување на Охридско Езеро, за заштитено подрачје во категорија III – споменик на природата. Како заклучок со оваа Информација Владата донесе Одлука за прифатливост на предлогот и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да спроведе јавна расправа по предлогот […]

Вести Македонија Ударни вести

Дел од Осоговските Планини се прогласени за заштитено подрачје

  Владата донесе Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категорија V – заштитен предел, заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејсажните, пределните и други вредности, природни убавини, како и заради зачувување на специфичната интеракција на луѓето и природата. Вкупната површина на Заштитен предел – Осоговски Планини изнесува […]