Алтернатива Вести Македонија Настани Ударни вести

21 MAJ – Осамостојување на Црвениот Крст на РCМ

Сподели:

 

Годините минуваа, а Црвениот крст се повеќе се оспособи да ги врши хуманитарните цели и задачи; да дава помош таму каде што е неопходно.
 
Своите цели и задачи Црвениот крст ги има усогласено со принципите на Меѓународтното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, и тоа: Хуманост, Непристрасност, Неутралност, Независност, Доброволна служба, Единство, Универзалност.
 
Со осамостојувањето на државата, се укажа потребата за самостојување и на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Така на 21 Мај 1992 година, донесена е Одлука за осамостојување. Во 1994 година, е донесен Закон за Црвениот крст на Република Македонија. Во овој период Црвениот крст имаше бројни разновидни активности. Особено, Организацијата беше активна во згрижувањето на бегалците од одделни краишта на поранешна Југославија, каде се водеа жестоки борби.
 
По осамостојувањето Владата на Република Северна Македонија, на 25 август 1993 година, ги ратификува Женевските конвенции од 1949 и Дополнителните протоколи од 1977 година. На 1.11.1995 година, Црвениот крст на Република Северна Македонија е признат од Меѓународниот комитет на Црвениот крст, а на 27.11.1995 година е примен во Меѓународната Федерација на друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина како 169-та полноправна членка.
Сподели: