Вести Македонија

Дома: Семиња од минатото, надеж за иднината (ВИДЕО)

Сподели:

 

 

Со откривањето на новиот континент, во средниот век настанала првата размена на генетски материјал во форма на храна. На тој начин, на светско ниво се промениле екосистемите и биодиверзитетот. 

 

 

Денес, поради климатските промени, но и поради генетското модифицирање на организмите, светскиот агробиодиврезитет е значително опаднат.

 

Постои ли можност новата технологија да го зачува генот на старите семиња и старите раси и да ги приспособи кон промените кои се случуваат? Новиот документарец на Дома ги истражува одговорите за иднината на нашата храна и биодиверзитет преку анализа на специфични растителни и животински видови во Македонија, Црна Гора и Албанија.

 

 

Автори: Кирил Аровски Пржо, Жанета Трајкоска, Ана Алексовска
Водител: Ѓорѓи Нешкоски
Режија: Ана Алексовска
Камера: Тони Стојановски, Љубомир Домазетов
Монтажа: Борче Крстевски
Илустратор: Филип Велковски
Локална поддршка: Вук Вујисиќ, Алтин Фуртизи
Благодарност: NordGen

Сподели: