Алтернатива Настани

“Животниот пат на иноваторот“ од Јоти Поповски во издание на Арс Либрис

  Арс Либрис ја издаде книгата “Животниот пат на иноваторот“ од Јоти Поповски, која е дел од Арс Ламина, во 2020 година. Книгата  “Животниот пат на иноваторот“ е искрена пишана творба на авторот, околу неговиот бурен живот, од љубопитното дете во своето родно место, од егејскиот дел, до бегалец во Втората светска војна во Романија, […]