Вести Македонија Ударни вести

Опинчарството еден од најзастапените занаети во XIX век

  Појавата и потреба за носење обувки овозможила развој на опинчарството како еден од најзастапените занаети во XIX век. На самите почетоци, овој занает бил сметан за градски, но подоцна со масовната употреба на овие обувки се проширил и во поголемите селски средини.         Опинчарите најчесто изработувале опинци од штавена и нештавена […]