Алтернатива Настани

ЕДУИНО-ВЕБИНАР: Стимулација на говор во рана возраст + Cboard

  Пред нас е десеттиот ЕДУИНО вебинар! Заедно со вас досега успеавме да реализираме успешни вебинарски сесии на соодветно избрани теми за кои покажавте голем интерес. Сега сме во последната фаза од третиот серијал според која во текот на месецот ноември преостануваат уште две интересни теми. Зад нас се повеќе од триесет ЕДУИНО-вебинари поддржани од […]