Вести Македонија Ударни вести

„Ние сме Карпош 4“ со барања до кандидатите на локалните избори

Сподели:

Екологијата, сообраќајот, урбанизмот и транспарентноста на општинските власти се она што го бараат граѓаните од иницијативата „Ние сме Карпош 4“ од идниод градоначалник и општински совет. Во продолжение ви ги пренесуваме барањата кои иницијативата ги упати до сите кои ќе учествуваат на следните локални избори:

Нас ни се потребни одговорни и чесни луѓе, способни да ја направат нашата општина пристојно место за живеење.

Урбанизам

 • Ревидирање на сите започнати градби и стопирање на сите одобренија за градба кои не се правосилни во општина Карпош;
 • Ревидирање на сите донесени Урбанистички планови, осебено Детални Урбанистички Планови во последниве 8 год. во општина Карпош. За секој да се свика Собир на граѓани;
 • Одржување на урбанистичките јадра кои се веќе оформени и стопирање и забрана за нови градби освен ако се неопходни конкретно јавни градинки, јавни училишта и други објекти од особен јавен интерес. Пример за ваквo урбанистичко јадро е Карпош 4 кој е веќе урбанистички оформен со хуман однос на парковско зеленило и изградена површина.

Инфраструктура

 • Стопирање на сите одлуки и забрана на издавање на просторот од училишните објекти и дворови за комерцијални намени;
 • Заштита од понатамошно руинирање на објектите кои биле или се под надлежност на општината/град/држава, а се оставени да пропаѓаат: салата Партизан, натпатник Влајко, месна заедница Тафталиџе 1 и лоцирање на сите останати во општината. Нивна пренамена за објекти од јавен интерес. Целата постапка да биде транспарентна и во согласност со потребите и барањата на жителите;
 • Салата Партизан со дворот да остане јавен објект, спортски центар за младите од општината и градот. Отварање на спортски терени и во другите делови на општината.

Зеленило

 • Редовно одржување на постоечките зелени површини;
 • Забрана за пренамена на зелена површина во била каква друга намена, единствено нејзино оплеменување како заштитена зелена зона;
 • Уредување на деградирани слободни површини во рекреативни зелени зони со што би се зголемувал процентот на зеленило во општината;
 • Потегот према кејот на реката Вардар од Александар Палас до пешачкиот мост до Злокуќани да биде парк шума, сопствениците да се обесштетат и донесениот ДУП да се укине.

Изнаоѓање на нови и современи начини за справување со аерозагадувањето

 • Строга инспекциска контрола и лоцирање и санкционирање на загадувачите;
  • Затворање и отстранување на сите диви депонии, инспекции за лоцирање, реагирање и санкционирање на сите обиди за создавање на нови;
 • Мобилни мерни станици за брзо лоцирање на загадувачите, зголемени патроли во текот на целата година;
 • Зголемено зеленило, заштита на паркови, субвенции за зелени површини на самите објекти;
 • Предизвикување на вештачки ветрови на одредени локации;
 • Ограничување на сообраќај, наоѓање на паметни сообраќајни решенија за сообраќајот низ општината;
 • Велосипедски патеки на сите улици, станици за велосипеди и изнајмување на велосипеди.

Транспарентно и одговорно однесување на општината

 • Ревизија на целата финансиска работа на општината и кривична и материјална одговорност;
 • Целосна отчетност и одговорност пред граѓаните:
  • При донесување на значителни измени во ДУП освен јавна анкета да се свикува и Собир на граѓани;
  • Информации за жителите за буџетот и расходите на општината на секое тримесечје
  • Информираноста на населението да не биде само во согласност со законите туку да се има и суштинска цел – информирање.

Собраќај

 • Зголемено присуство и активност на сообраќајната полиција, посебно на главните сообраќајници;
 • Наоѓање на ефикасни начини за ограничување на брзина на сообраќајниците и околу училиштата и градинките (лежeчки полицајци, видливи знаци на намалена брзина, зачестени полициски контроли);
 • Решавање на сообраќајниот метеж кој го предизвикува Сити мол со следниве активности:
  • Ревидирање на сообраќајното решение околу Сити мол;
  • Релоцирање на такси станицата од пред Сити мол. Со тоа ќе се отвори лента за влез во гаражата на Сити Мол;
  • Забрана за влучување во лево од Љубљанска кон гаражата и од гаражата кон Љубљанска. Со ова ќе се спречи блокирањето на Љубљанска и ќе се намалат гужвите и загадувањето предизвикано од нив;
  • Поставување на столпчиња долж Љубљанска и Манапо за да се спречи паркирањето по тротоарите и да се овозможи слободно движење на пешаците и велосипедистите;
  • Забрана за создавање на нови паркиралишта на територијата на општината за потребите на Сити мол.
Сподели: